Hammaren 15 - MOOD District

Hammaren 15 är en centralt belägen fastighet om sju våningar mitt i MOOD District. Sitt smeknamn ”Europahuset” har byggnaden fått i och med att Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation i Sverige har sina lokaler här.
Fastigheten uppfördes under åren 1977-78, och genomgick en mer omfattande renovering år 2006-2008. Byggnaden är u-formad med totalt sju våningsplan ovan mark, samt två källarplan. Vissa av de nedre våningsplanen är i suterräng. Mot kvarterets mitt finns en inbyggd och inglasad gård. Huvuddelen av våningsplanen ovan mark utgörs av kontorslokaler, butikslokaler finns i bottenplanet och garage i källaren. Våningsplanen har en bra variation mellan rumslösning och öppna kontorslandskap.

Hållbar energi i fastigheter

Energi, byggvaror och installationer i fastigheter har stor påverkan på miljön. Därför har vi på AMF Fastigheter ett självklart ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Det gör vi genom att arbeta för effektivare energianvändning, kloka materialval, förbättrad inomhusmiljö och miljöanpassad avfallshantering. Våra elinköp är alltid märkta Bra Miljöval och vi väljer klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla.

Är du intresserad av att hyra kontor i Stockholm City? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Uthyrare AMF Fastigheter Maria Krumlinde

Maria Krumlinde, Uthyrare kontor city

070-257 80 30

Uthyrare Kontor AMF Fastigheter

Mikael Wallgren, Uthyrare kontor city

070-812 12 13

Lediga lokaler i Stockholm City

Är du hyresgäst i Hammaren 15? Vi finns här för dig.

Ulric von Celsing Fastighetschef Mood District AMF Fastigheter

Ulric von Celsing, Fastighetschef MOOD District

070-291 34 46

Anna Alvåg Floor Manager AMF Fastigheter

Anna Alvåg, Floor Manager

08-600 68 15

Ghafour Chaouche Fastighetstekniker Fastighetstekniker

Ghafour Chaouche, Fastighetstekniker

Nås via växeln: 08-600 68 00

Andreas Zeylon Teknisk Förvaltare AMF Fastigheter

Andreas Zeylon, Teknisk förvaltare

Nås via växeln: 08-600 68 00

Behnam Hadavand Khani Fastighetstekniker AMF Fastigheter

Behnam Hadavand Khani, Fastighetstekniker

Nås via växeln: 08-600 68 00