Ett hållbart kontor

Som hyresgäst hos oss finns alla förutsättningar att skapa en mer hållbar verksamhet och göra ert kontor hållbart för både klimatet och medarbetarna. Vi är en långsiktig fastighetsvärd med hållbarhet i fokus och skapar hållbara lokaler där människor trivs, kan prestera på topp och som samtidigt möter hyresgästers krav på hållbara kontor.

Regeringsgatan 25 Urban Escape

Vad är ett hållbart kontor?

Ett hållbart kontor ser både till att arbetsplatsen ska vara en inspirerande plats där medarbetare kan fokusera, utvecklas och trivas och att lokalen har så liten klimatpåverkan som möjligt.

En hållbar arbetsmiljö

Vi gör allt för att hjälpa våra hyresgäster att få rätt förutsättningar för att kunna utforma en hållbar arbetsmiljö. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi lokaler som kan ge medarbetarna bästa tänkbara förutsättningar att både göra ett bra jobb och må bra på jobbet. Därför är det en självklarhet att våra lokaler kan erbjuda allt från bra akustik och perfekt temperatur året runt till ergonomiska arbetsplatser, inspirerande sociala ytor, moderna digitala mötesrum, tysta telefonrum och avkopplingsrum.

 

Vi vill även inspirera till rörelse och hållbara sätt att ta sig till jobbet, därför har alla våra fastigheter cykelrum och på våren erbjuder vi kostnadsfri cykelservice till alla våra hyresgäster.

Arbete i Tobaksmonopolet
Jakobsbergsgatan i Mood AMF Fastigheter

Kontor på en hållbar plats

Grunden av verksamhet vilar på våra fastigheter. Men vi är lika måna om vad som sker utanför dörren. Vi drivs av att utveckla hållbara, dynamiska, trygga och inkluderande stadsrum som får människor att utvecklas, inspireras och må riktigt bra.

 

För att underlätta vardagen för våra hyresgäster ligger alla våra fastigheter i kvarter där service, restauranger, gym, butiker och nöjen finns direkt utanför dörren. Vi skapar levande kvarter som lockar till sig människor under fler timmar på dygnet genom att öppna upp bottenvåningarna i fastigheterna och fyller dem med butiker, restauranger och framför allt med människor och liv. Kvarter och stadsdelar som lyfter staden och uppförs på både människans och vår planets villkor

 

Som hyresgäst hos oss erbjuder du inte enbart medarbetarna en hållbar arbetsplats utan även en plats som underlättar vardagen och som bjuder in till inspirerande miljöer.

Tillsammans för ett mer hållbart kontor

Vi arbetar för att göra våra lokaler så hållbara och klimatvänliga som möjligt. Genom effektivare energianvändning, kloka materialval, förbättrad inomhusmiljö, miljöanpassad avfallshantering och välja grön el och klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla arbetar vi för att uppnå våra och era klimatmål. Ovanpå många av husen står solcellspaneler och surrande bikuporna och gör en ovärderlig insats för naturen och miljön.

Bikupa

Som hyresgäst hos oss får du mycket hållbarhet på köpet. Vi erbjuder bland annat

 • Hållbara lokalanpassningar
  Vill ni göra ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt när ni byter kontor? Hos oss har ni mycket stora möjligheter att påverka kontorets klimatavtryck och anpassa era lokaler på ett så hållbart sätt som möjligt.
 • Flexibla standardlösningar som håller stilen länge 
  Vi jobbar alltid för att hitta flexibla standardlösningar för våra lokaler, så att de ska kunna anpassas till fler hyresgäster utan större ombyggnationer.
 • Klimatkalkyler
  Material, transporter, installationer och energi påverkar klimatet. Därför gör vi klimatkalkyler inför alla våra lokalanpassningar för att få en uppfattning om projektets kommande klimatavtryck. Klimatkalkylen diskuterar vi sedan med dig som hyresgäst så att vi tillsammans kan avgöra hur lokalen ska utformas på ett hållbart sätt. Vi kan också ta fram en detaljerad klimatberäkning för att jämföra materialval och se vilken miljöeffekt de kan få. Vi tar också fram klimatdeklarationer för alla våra projekt.  
 • Miljöklassificeringar/certifieringar
  Vi på AMF Fastigheter miljöcertifierar våra fastigheter så långt det är möjligt. I nuläget är ungefär 70 procent av vårt fastighetsbestånd certifierat. Det är en siffra som ligger över snittet och som vi är stolta över, men vi arbetar för att höja den ännu mer.

  Genom att certifiera våra fastigheter gör vi det enklare att kontrollera att husen verkligen är så hållbara som vi vill att de ska vara. Det underlättar också för våra hyresgäster i deras val av lokal. En certifiering fungerar dessutom som ett styrmedel när man bygger eller renoverar, och bidrar till att hållbarhet prioriteras genom hela processen. 
 • Hållbara materialval
  De material man väljer vid en lokalanpassning spelar stor roll för klimatavtrycket. Själva tillverkningen av byggmaterial står för cirka 80 procent av byggbranschens utsläpp. Stål, betong och glaspartier är särskilt betungande. Men även golvmaterial som till exempel textilmattor kan ha en tung klimatnota. Därför försöker vi alltid göra så klimatsmarta materialval som möjligt.  I samråd med våra hyresgäster väljer vi helst hållbara och slitstarka material, som trägolv som går att slipa och håller under lång tid.

  Vi är också medlemmar i Byggvarubedömningen, som gör bedömningar av byggvaror utifrån kriterier baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. 
 • Återbruk 
  Vi återbrukar gärna material och återanvänder hellre än river och bygger nytt. Fasta installationer som ventilation, rör och el står också för ett stort klimat avtryck när vi gör en lokalanpassning. Därför behåller vi gärna så mycket som möjligt av lokalens befintliga installationer när det är dags för en ny hyresgäst att flytta in.  

  När man står inför en lokalanpassning så handlar det alltid om att se över hur stora ingrepp man verkligen behöver göra. Måste man tillexempel byta ut golvet, eller kan man återbruka och låta det golv som ligger vara kvar? I våra kontor och lokaler är svaret ofta det senare. Våra material är så klassiska och av så hög kvalitet att de håller stilen i många generationer. Vilket ju är skönt, både för klimatets och ögats skull.
 • Hållbara energival 
  Energi är en av våra största hållbarhetsutmaningar. Därför brinner vi för att minska vår förbrukning av energi och göra våra fastigheter så hållbara och energieffektiva som möjligt. Sedan 2009 har vi minskat vår energianvändning med över 50 procent och ökat andelen förnyelsebar energi till 98 procent.

  Vår ambition att våra fastigheter ska bidra till utvecklingen mot en mer hållbar stad. Därför är det en självklarhet att se över inte bara energianvändning utan även vattenanvändning, avfallshantering och materialval.
 • Grön el och solceller
  Målet är att alla våra hyresgäster ska gå över till grön el och vi investerar mycket i förnybar energi som vindkraft, solenergi, spillvärme och fjärrvärme. Redan i dag täcks över 7000 kvm av taken på våra fastigheter av solceller. Och fler ska det bli.
 • Hjälp att effektivisera elförbrukningen
 • Hjälp med ökad återvinning
 • Cykelparkering och cykelservice
  I alla våra kvarter och fastigheter så finns möjlighet att parkera cykeln inomhus i cykelförråd. På många av våra platser bjuder vi dessutom på gratis cykelservice under våren.
 • Laddplatser för elbilar
  I många av våra garage erbjuder vi laddplats för elbilar.
 • Klimatportal
  Utöver alla klimatsmarta lösningar i fastigheten får ni som hyresgäster också tillgång till vårt verktyg Klimatportalen. I plattformen kan ni följa upp er dagliga miljöpåverkan från lokalerna ni hyr och enkelt avläsa hur mycket vatten eller energi som har gått åt.