Just nu går det inte att ringa oss. Driftstörning hos teleleverantör. Felsökning pågår.

Just nu går det inte att ringa oss. Driftstörning hos teleleverantör. Felsökning pågår.

Ett hållbart kontor

Som hyresgäst hos oss finns alla förutsättningar att skapa en mer hållbar verksamhet och göra ert kontor så precis så hållbart ni vill, för både klimatet och medarbetarna. AMF Fastigheter är en långsiktig fastighetsvärd med hållbarhet i fokus. Vi tänker långsiktigt när vi skapar våra kontor och har en stark vision att skapa hållbara lokaler där människor trivs, utvecklas och samtidigt stimuleras till en aktiv och hälsosam livsstil.

Regeringsgatan 25 Urban Escape

Vad är ett hållbart kontor?

Det första man tänker på när det kommer till ett hållbart kontor är ofta lokalens klimatpåverkan. Men det finns också en annan, lika viktig aspekt. Och det är att kontoret ska vara hållbart för människorna som arbetar i kontoret.  

En hållbar arbetsmiljö

På AMF Fastigheter gör vi allt för att hjälpa våra hyresgäster att utforma en hållbar arbetsmiljö. Vi kan inte påverka hela den psykiska hälsan i en arbetsgrupp med vår kontorsutformning. Men vi kan skapa lokaler som kan ge medarbetarna bästa tänkbara förutsättningar att både göra ett bra jobb och må bra på jobbet.

 

Därför är det en självklarhet att våra lokaler kan erbjuda allt från bra akustik, ergonomiska arbetsplatser, inspirerande sociala ytor, moderna digitala mötesrum och perfekt temperatur året runt till lugna lounger, tysta telefonrum, avkopplingsrum, gym, cykelrum och andra ytor för träning och friskvård.

På en hållbar plats

Grunden av verksamhet vilar på våra fastigheter. Men vi är också lika måna om vad som sker utanför dörren på våra kontor. Vi drivs av att utveckla hållbara, dynamiska, trygga och inkluderande stadsrum som får människor att utvecklas, inspireras och må riktigt bra.  Kvarter och stadsdelar som lyfter staden och uppförs på både människans och vår planets villkor. Läs mer om hur vi utvecklar staden.

Tillsammans för ett mer hållbart kontor

På AMF Fastigheter arbetar vi för att göra våra lokaler så hållbara och klimatvänliga som möjligt. Genom effektivare energianvändning, kloka materialval, förbättrad inomhusmiljö, miljöanpassad avfallshantering och välja grön el och klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla arbetar vi för att uppnå dina klimatmål. Och ovanpå många av husen står solcellspaneler och surrande bikuporna och gör en ovärderlig insats för naturen och miljön.

Som hyresgäst hos oss får du mycket hållbarhet på köpet. Vi erbjuder bland annat

 • Hållbara lokalanpassningar
  Vill ni göra ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt när ni byter kontor? Hos oss har ni mycket stora möjligheter att påverka kontorets klimatavtryck och anpassa era lokaler på ett så hållbart sätt som möjligt. Läs mer om hur vi kan hjälpa er att göra en hållbar lokalanpassning.
 • Flexibla standardlösningar som håller stilen länge 
  Vi jobbar alltid för att hitta flexibla standardlösningar för våra lokaler, så att de ska kunna anpassas till fler hyresgäster utan större ombyggnationer.
 • Klimatkalkyler
  Material, transporter, installationer och energi påverkar klimatet. Därför gör vi klimatkalkyler inför alla våra lokalanpassningar för att få en uppfattning om projektets kommande klimatavtryck. Klimatkalkylen diskuterar vi sedan med dig som hyresgäst så att vi tillsammans kan avgöra hur lokalen ska utformas på ett hållbart sätt. Vi kan också ta fram en detaljerad klimatberäkning för att jämföra materialval och se vilken miljöeffekt de kan få. Vi tar också fram klimatdeklarationer för alla våra projekt.  

  Läs mer
 • Miljöklassificeringar/certifieringar
  Vi på AMF Fastigheter miljöcertifierar våra fastigheter så långt det är möjligt. I nuläget är ungefär 70 %* av vårt fastighetsbestånd certifierat. Det är en siffra som ligger över snittet och som vi är stolta över, men vi arbetar för att höja den ännu mer.

  Genom att certifiera våra fastigheter gör vi det enklare att kontrollera att husen verkligen är så hållbara som vi vill att de ska vara. Det underlättar också för våra hyresgäster i deras val av lokal. En certifiering fungerar dessutom som ett styrmedel när man bygger eller renoverar, och bidrar till att hållbarhet prioriteras genom hela processen. Läs mer om våra certifieringar
 • Hållbara materialval
  De material man väljer vid en lokalanpassning spelar stor roll för klimatavtrycket. Själva tillverkningen av byggmaterial står för cirka 80 procent av byggbranschens utsläpp. Stål, betong och glaspartier är särskilt betungande. Men även golvmaterial som till exempel textilmattor kan ha en tung klimatnota. Därför försöker vi alltid göra så klimatsmarta materialval som möjligt.  I samråd med våra hyresgäster väljer vi helst hållbara och slitstarka material, som trägolv som går att slipa och håller under lång tid.

  Vi är också medlemmar i Byggvarubedömningen, som gör bedömningar av byggvaror utifrån kriterier baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. 
 • Återbruk 
  Vi återbrukar gärna material och återanvänder hellre än river och bygger nytt. Fasta installationer som ventilation, rör och el står också för ett stort klimat avtryck när vi gör en lokalanpassning. Därför behåller vi gärna så mycket som möjligt av lokalens befintliga installationer när det är dags för en ny hyresgäst att flytta in.    När man står inför en lokalanpassning så handlar det alltid om att se över hur stora ingrepp man verkligen behöver göra. Måste man tillexempel byta ut golvet, eller kan man återbruka och låta det golv som ligger vara kvar? I våra kontor och lokaler är svaret ofta det senare. Våra material är så klassiska och av så hög kvalitet att de håller stilen i många generationer. Vilket ju är skönt, både för klimatets och ögats skull.
 • Hållbara energival 
  Energi är en av våra största hållbarhetsutmaningar. Därför brinner vi för att minska vår förbrukning av energi och göra våra fastigheter så hållbara och energieffektiva som möjligt. Sedan 2009 har vi minskat vår energianvändning med över 50 % och ökat andelen förnyelsebar energi till 99,8 %.

  Vår ambition att våra fastigheter ska bidra till utvecklingen mot en mer hållbar stad. Därför är det en självklarhet att se över inte bara energianvändning utan även vattenanvändning, avfallshantering och materialval.
 • Grön el och solceller
  Målet är att alla våra hyresgäster ska gå över till grön el och vi investerar mycket i förnybar energi som vindkraft, solenergi, spillvärme och fjärrvärme. Redan i dag täcks över 7000 kvm av taken på våra fastigheter av solceller. Och fler ska det bli.
 • Hjälp att effektivisera elförbrukningen
 • Hjälp med ökad återvinning
 • Cykelparkering och cykelservice
  I alla våra kvarter och fastigheter så finns möjlighet att parkera cykeln inomhus i cykelförråd. På många av våra platser bjuder vi dessutom på gratis cykelservice under våren.
 • Laddplatser för elbilar
  I många av våra garage erbjuder vi laddplats för elbilar.
 • Klimatportal
  Utöver alla klimatsmarta lösningar i fastigheten får ni som hyresgäster också tillgång till vårt verktyg Klimatportalen. I plattformen kan ni följa upp er dagliga miljöpåverkan från lokalerna ni hyr och enkelt avläsa hur mycket vatten eller energi som har gått åt.