Fokus på hållbarhet för AMF Fastigheter

På AMF Fastigheter ligger vårt hållbarhetsarbete högst upp på agendan. Vi vill bidra till att staden utvecklas på ett sätt som inte belastar klimatet och möjliggöra ett hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus.

Femte Hötorgshuset från Mäster Samuelsgatan
Mäster Samuelsgatan

Våra klimatmål är tydliga. Till år 2030 ska vi minska våra direkta koldioxidutsläpp med 100 procent och de indirekta utsläppen med 67 procent.

 

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag ser vi det som en självklarhet att ta ansvar för vårt avtryck på klimatet och miljön. Genom att driva hållbara beteenden såväl i som utanför våra fastigheter, vill bidra till att staden utvecklas på ett sätt som inte belastar klimatet och möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus.

 

För att öka takten i vårt hållbarhetsarbete är vi anslutna till Science Based Targets, som förbinder oss att följa Parisavtalets ambitionsmål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

 

Som företag har vi ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att förändra.

Våra tre fokusområden inom hållbarhet

Hållbar energi i fastigheter

Energi är en av våra största hållbarhetsutmaningar. Därför arbetar vi för att minska vår förbrukning av energi och göra våra fastigheter så hållbara och energieffektiva som möjligt. Sedan 2009 har vi minskat vår energianvändning med över 50 procent och ökat andelen förnyelsebar energi till 99,8 procent.

Hållbar byggnation i fastigheter

En fastighets hela livscykel, från byggnation till förvaltning och slutligen rivning, påverkar miljön på olika sätt. Faktum är att fastighetsbranschen står för en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Här är det byggprocessen och materialet som påverkar mest, även när vi anpassar och renoverar. Därför satsar vi allt på att jobba smartare, bättre och mer hållbart inom det här området, i nära samarbete med våra hyresgäster och partners.

Ikeas klimatsmarta cityvaruhus i Gallerian

För att nå våra hållbarhetsmål måste vi göra saker annorlunda. Vi strävar efter att vara innovativa, hitta nya lösningar och se saker och ting från nya perspektiv. Vi har redan tagit många hållbara initiativ. Men vi behöver göra mer än så. Tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners behöver vi testa ny teknik, utveckla nya hållbara material och uppfinna smarta lösningar som ännu inte finns.