Hållbara lokalanpassningar

Att anpassa och bygga om affärslokaler och kontor kan bli en kostsam historia för klimatet. Men genom medvetna och genomtänkta val är det möjligt att göra lokalanpassningen mer hållbar.

Bygg- och fastighetsbranschen står för omkring en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, vilket i siffror betyder ungefär 20 miljoner ton per år. Utsläppen kommer inte bara från när vi bygger nytt, utan en stor del är kopplad till lokalanpassningar, alltså när till exempel affärslokaler och kontor byggs om, renoveras eller anpassas efter en hyresgästs önskemål.

 

För oss på AMF Fastigheter står just lokalanpassningar för det största klimatavtrycket. Det gjorde ett större klimatavtryck 2020 än all energi som gick åt till elförbrukning, värme och kyla i samtliga av våra fastigheter. För att nå våra klimat- och hållbarhetsmål är det därför ett av våra högst prioriterade områden att jobba smartare, bättre och mer hållbart med våra lokalanpassningar.

 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att göra våra lokalanpassningar mer hållbara, i nära samarbete med våra hyresgäster och partners.

Hållbara lokalanpassningar - vårt största fokus

En genomsnittlig lokalanpassning släpper ut cirka 30 – 80 kilogram CO2e per kvadratmeter. En lokal på 1 000 kvadratmeter genererar alltså utsläpp på totalt omkring 30 – 80 ton CO2e.

 

För att vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål och Sveriges miljömål måste våra utsläpp från våra lokalanpassningar reduceras kraftigt. De behöver mer än halveras till 2030 och sedan minska ytterligare till nära-noll senast 2050 enligt Parisavtalet och senast 2045 enligt de svenska miljömålen.

 

Genom medvetna och genomtänkta val är det möjligt att göra lokalanpassningen smartare och mer hållbar. Här är några konkreta saker vi gör för att minska klimatavtrycket på våra hyresgästers lokalanpassningar.

Stockholmsverken kontor med återkunnen parkett
Kollegor på kontor
Bygge i kontorslokal

Klimatkalkyl

För att få en uppfattning om lokalanpassningens kommande klimatavtryck hjälper vi våra kunder att upprätta en klimatkalkyl. Vill kunderna jämföra olika material och vilken effekt de får kan vi också hjälpa till med en mer detaljerad klimatberäkning. Vi tar också fram klimatdeklarationer för alla våra projekt.

Hållbara materialval

De material kunder väljer vid en lokalanpassning spelar stor roll för klimatavtrycket. Själva tillverkningen av byggmaterial står för cirka 80 procent av byggbranschens utsläpp. Stål, betong och glaspartier är särskilt betungande. Men även golvmaterial som till exempel textilmattor kan ha en tung klimatnota. Därför försöker vi alltid göra så klimatsmarta miljöval som möjligt.

 

AMF Fastigheter är också medlemmar i Byggvarubedömningen, som gör bedömningar av byggvaror utifrån kriterier baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Lunchplats referensbild kontor Collectum Östgötagatan 12

Behåll om möjligt fasta installationer

Installationer som ventilation, rör och el står för ett stort avtryck när vi gör en lokalanpassning. Därför behåller vi gärna så mycket som möjligt av lokalens befintliga installationer när det är dags för en ny hyresgäst att flytta in.

Flexibla lokallösningar som håller stilen länge

Vi jobbar samtidigt med att hitta flexibla standardlösningar för våra lokaler, så att de ska kunna anpassas till fler hyresgäster utan större ombyggnationer.

Utsikt Sergels torg kontor

Bevara så mycket som möjligt

För lokalanpassningar är tumregeln att ju färre åtgärder som görs, desto mindre blir klimatpåverkan. Det allra bästa är alltså att inte bygga om lokalen alls och att arbeta cirkulärt med material och inredning, vilket är bra att ta i beaktande när det är dags att flytta till en ny lokal.

 

När vi står inför en lokalanpassning så handlar det alltid om att se över hur stora ingrepp som verkligen behöver göras. Måste golvet bytas, eller går det att återbruka och låta det golv som ligger vara kvar? I våra kontor och lokaler är svaret ofta det senare. Våra material är så klassiska och av så hög kvalitet att de håller stilen i många generationer. Vilket ju är skönt, både för klimatets och ögats skull.

Hållbar lokalanpassning är också bra för affären

Än så länge har vi bara pratat mycket om hur bra hållbara lokalanpassningar är för miljön. Men att tänka klimatsmart och fatta hållbara beslut vid en renovering, kan också vara mycket positivt för ekonomin och den övergripande affären. Dels för att det kan minska kostnaden för lokalanpassningen och spara mycket pengar när ni ska flytta in. Dels för att allt fler konsumenter och medarbetare förväntar sig att företag ska ta ett hållbart ansvar genom hela verksamheten – inklusive sina lokaler.

 

Att satsa på en hållbar lokalanpassning kan med andra ord blir något bra för hela ert varumärke. Samtidigt som ni minskar ert företags klimatavtryck och gör positiv skillnad för både nuvarande och framtida generationer.

Sergels torg vid Femte Hötorgshuset

4 tips för en mer hållbar lokalanpassning

  • Om det går, behåll de befintliga installationerna såsom ventilation och el.
  • Välj hållbara material. Klimatavtrycket från mattor och golvmaterial skiljer sig mycket åt. Så välj hållbara alternativ eller, allra helst, behåll de befintliga.
  • Glasparter kan innebära stora utsläpp. Se om du kan flytta och återanvända de som finns i lokalen i stället för att sätta in nya.
  • Återanvänd gärna! Tänk cirkulärt och använd det som redan finns.