Hållbar byggnation

Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Här är det byggprocessen och materialet som påverkar mest. Här finns stora utmaningar, därför är det här ett hållbarhetsområde som AMF Fastigheter kommer och behöver satsa mycket på framöver.

Hållbar byggnation i fastigheter Hållbar byggnation i fastigheter

De viktigaste hållbarhetsaspekterna för ett fastighetsbolag är energiförsörjningen och materialvalen. Energianvändningen arbetar vi framgångsrikt med idag, bland annat tack vare klimatsmarta hus och energileverantörer med egna aggressiva klimatmål.

 

När det kommer till byggnation har vi större utmaningar och vi behöver därför ta ett större krafttag kring och satsa på hållbar byggnation.

Kollegor Regeringsgatan

Hållbar byggnation – en stor och viktig utmaning

En fastighets hela livscykel, från byggnation till förvaltning och slutligen rivning, påverkar miljön på olika sätt. Faktum är att fastighetsbranschen står för en stor del av energianvändningen i Sverige, närmare 40 procent, och för en femtedel av koldioxidutsläppen (omkring 20 miljoner ton per år). Utsläppen kommer inte bara från när vi bygger nytt, utan också när vi anpassar och renoverar det som redan finns.

 

På AMF Fastigheter jobbar vi därför mycket aktivt med att göra våra byggprojekt och lokalanpassningar mer hållbara, i nära samarbete med våra hyresgäster och partners.

Hållbara lokalanpassningar

För oss står just våra lokalanpassningar för det största klimatavtrycket. För att nå våra klimat- och hållbarhetsmål satsar vi därför allt på att jobba smartare, bättre och mer hållbart inom det här området.

Genom medvetna och genomtänkta val är det möjligt att göra lokalanpassningen mer hållbar och minska klimatavtrycket. Här är några saker vi gör:

  • Vi tar fram klimatkalkyler och klimatdeklarationer för alla lokalanpassningsprojekt.
  • Vi jobbar med att hitta flexibla standardlösningar för våra lokaler, så att de ska kunna anpassas till fler hyresgäster utan större ombyggnationer.
  • Vi återanvänder hellre än river och bygger nytt. Hållbarhetstankarna går igen i allt vi gör.
  • Vi behåller gärna fasta installationer som ventilation, rör och el står för ett stort avtryck när vi gör en lokalanpassning.
  • I samråd med våra hyresgäster väljer vi helst hållbara och slitstarka material, som trägolv som går att slipa och håller under lång tid.
Hyresgäster från Right Sand Brands i Stockholmsverken
Bygget vid Urban Escape
Lunchplats referensbild kontor Collectum Östgötagatan 12

Hållbara materialval

Att välja hållbara material är viktigt för att minska klimatavtrycket. Därför är vi noga med våra materialval och med att göra klimatkalkyler vid våra lokalanpassningar och byggprojekt.

 

Men vi vill också lyfta blicken och tänka långsiktigt.

 

Ofta ser man bara till den kortsiktiga klimatpåverkan i valet av material, men man måste också utvärdera om materialet går att återanvända eller återvinna. För att vara riktigt hållbar i sina materialval behöver man se till hela livscykeln och få med långsiktighet, flexibilitet och återbruk.

Miljöcertifierade fastigheter

Genom att miljöcertifiera våra fastigheter gör vi det enklare att kontrollera att de verkligen är så hållbara som vi vill att de ska vara. En certifiering fungerar dessutom som ett styrmedel när vi bygger eller renoverar, och bidrar till att hållbarhet prioriteras genom hela processen.

 

En miljöcertifiering är ett kvitto på att byggnaden är energieffektiv, att byggmaterialet är hållbart och att de som bor eller jobbar i huset har ett behagligt inomhusklimat både sommar och vinter. En hållbar byggnad är med andra ord inte bara bra för klimatet och miljön, utan även för de som vistas i den.

Fatburen fastighet kontor Södermalm
Fastigheten Mentorn 1 på Kungsbron 2

Klimatkalkyler

Material, transporter, installationer och energi – ett byggprojekt påverkar klimatet i alla led i processen. För att synliggöra det här gör vi klimatkalkyler inför alla våra lokalanpassningar och byggnationer.

 

Klimatkalkylen visar tydligt hur olika val påverkar den totala mängden utsläpp av växthusgaser och vilken påverkan olika val har på klimatet. Genom en klimatkalkyl går det att få en uppfattning om projektets kommande klimatavtryck. Det går även att utföra en mera detaljerad klimatberäkning för att jämföra olika material och se vilken effekt det har i slutändan.

Inspirerande hållbara byggnationer

Många av våra hyresgäster arbetar aktivt för att minska klimatavtrycket i sina lokalanpassningar och byggnationer. Här kan du läsa några inspirerande exempel.