Neurodesign - när hjärnforskning möter inredning

Att anpassa inredning och design efter hur miljöer påverkar oss fysiologiskt och psykologiskt blir allt mer populärt. Den här forskningen kallas neurodesign och nu börjar fler och fler få upp ögonen för mötet mellan hjärnforskning och inredning även när det kommer till kontorsmiljöer och arbetsplatser.

Visionsbild neurodesign kvällstid

Ett tvärvetenskapligt område

Neurovetenskap forskar på den fysiska miljöns påverkan på vår hjärna, det vill säga hur allt från natur, arkitektur, inredning och färger påverkar vår hälsa. Neurodesign är ett tvärvetenskapligt område som kombinerar den senaste hjärnforskningen med inredning, arkitektur och design.

Så skapar neurodesign hållbara arbetsplatser

Hjärnforskning visar att vi mår bättre i miljöer som påminner oss om frodig natur. Det kan handla om växtlighet och naturmaterial men även mjuka naturliga former, färg och ljussättning. Om hjärnan mår bra i miljön den befinner sig i så mår även människan bra och kan prestera bättre, utan att kompromissa med viktiga aspekter som hälsa och välbefinnande. Det finns helt enkelt mycket att vinna på att plocka in neurodesign när man utformar och inreder framtidens arbetsplatser. För människor som mår bra och trivs på sina arbetsplatser presterar självklart bättre men kommer också i högre utsträckning välja kontoret som sin arbetsplats.

Utsikt från ledig lokal på Östra Järnvägsgatan 27 i Stockholm City
Framtidens arbetsplats med neurodesign

Vårt eget kontor blir ett labb för framtidens arbetsplats

Tillsammans med design- och inredningsbyrån Merry Monday utforskar vi nu neurodesign ytterligare. Med utgångspunkt i neurodesign utformar vi just nu vår nya arbetsplats som kommer inredas helt enligt dess principer. Kontoret kommer att följa tre av årets årstider – höst, vår och sommar – där inredning och materialval inspireras av färger och former från säsongerna. Målet är att vi genom ett aktivt val av färger, former, material och strukturer ska inspirera besökare så väl som anställda till erfarenhetsutbyte och samarbete, kreativitet och nytänkande så väl som mana till arbetsro och eftertänksamhet.

Experter hjälper oss att utforska

Merry Monday drivs av neuroledarskapskonsulten Mia Öhrn och neurodesignexperten Lena Nyholm. Tillsammans med Lena Lid Falkman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstad Universitet, har man tittat på hur neurodesign påverkar en arbetsplats. Med hjälp av en Vinnova-metod har vi på AMF Fastigheter, tillsammans med Merry Monday och Lena Lid Falkman, gjort ett gediget framsynsarbete om framtidens arbetsplats. Resultatet av detta arbete visar på att kontoret i en allt mer digitaliserad värld behöver utformas enligt neurodesignprinciper för att främja människors välmående och prestation i kontorsmiljön. Det finns många studier som visar att upplevelse av natur, färg, form, mönster, ljus och ljud, även när vi själva skapar den, har makten att påverka oss positivt, både psykiskt och fysiskt. Vi behöver tänka funktion men också utseende och upplevelse när vi inreder kontor.

Framtidens arbetsplats med neurodesign

Neurodesign som en del av en arbetsplatsstrategi

Målet med vårt labbande är att vi också ska kunna erbjuda råd och guidning till våra kunder och hyresgäster som vill utforma framtidens arbetsplats tillsammans med oss. Vi har stor kunskap om hur arbetsplatsen kan se ut och utformas. Genom vårt eget labbande om framtidens kontor testar vi olika lösningar vilket genererar därmed ännu djupare insikter om vad vi kan, vill och bör ta med oss in i utformningen av kontoret för en ny tid. Vår arbetsplatsstrateg Hanna Mossfeldt kan med den erfarenhet vi har samlat på oss under alla år tillsammans med forskningen om neurodesign, och i samarbete med våra hyresgäster, utforma fantastiska arbetsplatser.

Anpassningar av lokalen, hur planerar man ytor på en arbetsplats och hur går varje steg till i processen? Vill du veta mer om hur du utformar ert nya kontor - Hör gärna av dig till Hanna Mossfeldt

Hanna Mossfeldt Fastighetschef AMF Fastigheter

Hanna Mossfeldt, Arbetsplatsstrateg