Just nu går det inte att ringa oss. Driftstörning hos teleleverantör. Felsökning pågår.

Just nu går det inte att ringa oss. Driftstörning hos teleleverantör. Felsökning pågår.

Bolagsledning

Thomas Erséus, VD

Helena Molinera, HR-chef AMF Fastigheter

Helena Molinero, HR chef

Fredrik Ronvall, Chef Fastighetsinvesteringar

Per Strömblad, Chefsjurist

Marie Barkman, vice VD, Ekonomi- och stabschef

Magnus Behrenfeldt, Chef Stadsutveckling

Anna Thelander, Chef Marknad & Kommunikation

Johan Lindskog, Projektutvecklingschef

Styrelse

Katarina Romberg, Styrelseordförande och Chef Alternativa investeringar på AMF Tjänstepension

Amelie Barnekow Söderberg, Styrelseledamot & Strategisk rådgivare

Henrik Saxborn, Styrelseledamot

Lisa Engvall, Personalrepresentant, SACO

Agneta Jacobsson, Partner Outpoint AB

Daniel Gorosch, Styrelseledamot

Monica von Schmalensee, Arkitekt

Anna-Karin Schaerlund, Personalrepresentant, Forena