Bolagsledning

Thomas Erséus, VD

070-600 53 05

Helena Molinera, HR-chef AMF Fastigheter

Helena Molinero, HR chef

070-553 28 33

Fredrik Ronvall, Chef Fastighetsinvesteringar

073-037 37 39

Per Strömblad, Chefsjurist

072-311 16 29

Marie Barkman, vice VD, Ekonomi- och stabschef

072-531 47 14

Magnus Behrenfeldt, Chef Stadsutveckling

070-287 18 19

Anna Thelander, Chef Marknad & Kommunikation

070-297 06 06

Johan Lindskog, Projektutvecklingschef

076-113 21 70

Styrelse

Katarina Romberg, Styrelseordförande och Chef Alternativa investeringar på AMF Tjänstepension

Amelie Barnekow Söderberg, Styrelseledamot & Strategisk rådgivare

Henrik Saxborn, Styrelseledamot

Lisa Engvall, Personalrepresentant, SACO

Agneta Jacobsson, Partner Outpoint AB

Daniel Gorosch, Styrelseledamot

Monica von Schmalensee, Arkitekt

Anna-Karin Schaerlund, Personalrepresentant, Forena