År 2022 var uppvaknandets år

Läs hela årsberättelsen
Jakobsbergsgatan, MOOD District

AMF Fastigheters årsberättelse 2022 i korthet

I årsberättelsen sammanfattar vi bland annat flera hållbarhetssatsningar som genomförts under året, till exempel har en ny projektorganisation tillsatts för att möjliggöra ännu tydligare integrering av klimat- och hållbarhetsstyrning i byggprojekten. Vi påbörjade även omvandlingen av anrika Jakobsbergsgatan 24, ett projekt som genomförs med höga hållbarhetsambitioner och som ska bli vägledande för våra kommande ombyggnationer. Gemensamt för initiativen är att de vilar på en grund av samverkan och utgår ifrån människors beteenden – en filosofi som följer med in i 2023.

Nyckeltal från 2022

3 700 miljoner kronor

till AMFs pensionssparare

80 miljarder kronor

i fastighetsvärde

629 000 kvadratmeter

uthyrbar yta

79 %

miljöcertifierat fastighetsbestånd

13 %

minskade koldioxidutsläpp

Thomas Erséus och Marie Barkman AMF Fastigheter
Thomas Erséus, vd och Marie Barkman, vice vd AMF Fastigheter.

Samtal med vd och vice vd

Vi hade precis börjat vänja oss vid fysiska möten och liv och rörelse i våra kvarter efter pandemin, när ett krig bröt ut i Europa. 2022 blev ett omvälvande år med stigande räntor, energipriser och ökad inflation, men också ett år som gav värdefulla insikter och nya möjligheter.

 

– Jag vill kalla det uppvaknandets år. Vi har länge agerat i ett konstlat ekonomiskt klimat med hög tillväxt, reallöneökningar, stark köpkraft och en låg räntesituation. Kapitalet har haft en låg kostnad, vilket har bidragit till att det varit svårt att skilja på vad som är bra och dåligt. Vi behöver som organisation lyssna på de signaler marknaden ger oss, vara lyhörda när förutsättningar förändras och ställa om. Det gäller att ta vara på de tecken vi ser och tidigt klura på alternativa planer utifrån olika tänkbara scenarier, säger Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter.

Året i korthet

Marievik i Liljeholmen visionsbild

Tre förvärv och en försäljning

Genom att köpa fastigheterna Marievik 27, 28 och 30 på Liljeholmskajen i Stockholm har vi stärkt vår position som majoritetsägare i Marievik. I våras såldes även logistikfastigheten Örnäs 1:24 i Brunna, för att renodla fastighetsbeståndet och möjliggöra andra investeringar.

Konst med Pappas pärlor i Stockholmsverken

Mer konst tar plats i stadsrummet

I samband med konstfestivalen Wallstreet Stockholm installerade vi tre färgglada skulpturer på Jakobsbergsgatan av konstnären Siri Carlén och pärlkonstnären Johan “Pappas Pärlor” Karlgren utsmyckade Stockholmsverken. Två trafikhinder på Jakobsbergsgatan förvandlades till konstverk av elever från Konstfack och samma gata utsågs till sommargågata av Levande Stockholm.

Jericho på Jakobsbergsgatan 45 i MOOD District

Nya projekt

Ett av projekten är ombyggnationen av Jakobsbergsgatan 24. Den uthyrbara ytan omfattar drygt 15 000 kvadratmeter fördelat på tre byggnader. Omvandlingen görs med höga ambitioner för minskat klimatavtryck – i såväl byggfas som framtida förvaltning. Ett annat projekt som pågår är ombyggnationen av Ringen Centrum på Södermalm.

Projektutvecklingsgrupp AMF Fastigheter

Ny projektorganisation på plats

För att tydligare integrera klimat- och hållbarhetsfrågorna i våra projekt inrättade vi en projektutvecklingsgrupp, med fyra erfarna projektledare och med Johan Lindskog som projektutvecklingschef. Teamet fokuserar på projektstyrning och hållbarhet i byggprojekten.

Ikea i Gallerian

Ikea slår upp portarna i Gallerian

Den 30 juni var det premiär för Ikea Gallerian – Ikeas första cityvaruhus i Sverige – som från start var ett oerhört välkommet tillskott i Stockholm. Sedan öppningen har Ikea Gallerian i snitt välkomnat 9 500 besökare per dag och säljer mer köttbullar än Ikea Kungens Kurva.

Femte Hötorgshuset

Avicii Experience öppnar i Femte Hötorgshuset

I februari öppnade ett interaktivt hyllningsmuseum om musikikonen, Tim “Avicii” Bergling, i Femte Hötorgshuset. Bakom satsningen står Pophouse Entertainment och det digitala kulturcentret Space i nära samarbete med Tims familj, vänner och musikkollegor.

Fastighetsmarknaden 2022

År 2022 har minst sagt varit ett utmanande år med krig i Ukraina, ökad inflation och stigande räntor. Vi är ödmjuka inför utvecklingen framåt men känner samtidigt tillförsikt. Fokus kommande år är att skapa värde genom att skapa attraktiva stadsrum där människor vill vara och att ta till vara på de möjligheter som ges i en ny, utmanande tid.

 

– Under året har vi sett att vakansgraderna utanför tullarna ökar något medan vakansgraden för de mer centrala lägena minskar. Möjligheten att arbeta hemma delar av arbetsveckan kvarstår för många men de flesta kontorsarbetarna i Stockholm tillbringar nu åter majoriteten av sina arbetsdagar på kontoret. Trots att konjunkturen förväntas mattas av är utsikten för kontorsintensiva branscher fortsatt god. En stark arbetsmarknad och hård konkurrens om högutbildad personal gör att de centrala kontorslägena, lokalens kvalitet och yteffektivitet är av stor betydelse, säger Magnus Carlsson, försäljningschef AMF Fastigheter.

 

Fredrik Ronvall och Magnus Carlsson AMF Fastigheter
Fredrik Ronvall, chef fastighetsinvesteringar och Magnus Carlsson, försäljningschef AMF Fastigheter.
Fastigheten Svalan
Fastigheten Svalan 9, på Klara Södra Kyrkogata.
Katarina Romberg AMF
Katarina Romberg.

Framtidsspaning med AMF

Katarina Romberg, ordförande i AMF Fastigheters styrelse och chef Alternativa investeringar på tjänstepensionsbolaget AMF, svarar på hur moderbolaget ser på AMF Fastigheters framtida roll och utveckling.

 

Vilken betydelse har fastigheter i portföljen idag med tanke på det tuffa marknadsläget?

 

– Våra fastighetsinvesteringar är viktiga såväl i goda som i dåliga tider. När världen kastas in i ett exceptionellt tufft ekonomiskt läge som det vi mötte under 2022 blir det tydligt hur viktigt det är att sprida våra investeringar i olika typer av tillgångsslag, marknader och regioner. När världens aktiemarknader störtdyker och inflationen rusar är det särskilt värdefullt med tillgångsslag som håller emot, och till och med levererar positiv avkastning, när andra siffror lyser röda.