Flygbild över Stockholm Flygfoto över Stockholm och Urban Escape

ENG! Vi skapar stadsrum där människor vill vara

Urban Escape, Stockholm City

På AMF Fastigheter drivs vi av att utveckla dynamiska och hållbara kvarter som lyfter staden på både människans och planetens villkor. Genom att tänka nytt, lyssna och samarbeta skapar vi platser där människor vill vara och bidrar till en levande, attraktiv stad.

Hållbar byggnation i fastigheter Hållbar byggnation i fastigheter

Våra klimatmål är tydliga och skarpa. Till år 2030 ska vi minska våra direkta koldioxidutsläpp med 100 procent och de indirekta utsläppen med 67 procent. För att öka takten i vårt hållbarhetsarbete är vi anslutna till Science Based Targets, som förbinder oss att följa Parisavtalets ambitionsmål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Som företag har vi ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att förändra.

Hur bygger man ett hållbart kontor? Det krassa svaret är: Genom att bygga, eller bygga om, så lite som möjligt. Därför utgår vi från husets naturliga förutsättningar och har fokus på att bygga för framtiden – snarare än att riva ner historien. Vi undviker större konstruktiva ingrepp, samtidigt som vi säkerställer att så lite som möjligt rivs och slängs. Målet är att skapa en toppmodern kontorsbyggnad som kan vara flexibel och växa med våra hyresgästers behov, men utan att hela tiden behöva byggas om.

Visionsbild av Jakobsbergsgatan 24 i MOOD District

Uteservering i MOOD District

I stället för att enbart fokusera på siffror och kvadratmeter ser vi till hela staden och till hela kvarter. I stället för att bara se ett hus som tak och väggar, ser vi människorna i och omkring husen. I stället för att bygga fastigheter och butikslokaler skapar vi kluster och kvarter. För oss är det självklart att kultur, kreativitet, innovation och spännande samarbeten är motorn till stadens utveckling och tillväxt. Därför vågar vi tänka nytt, gå utanför boxen och göra saker annorlunda.

AMF Fastigheter är en dynamisk och innovativ arbetsplats, samtidigt som vi är en långsiktig och stabil fastighetsägare.

Här jobbar vi som har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen men även vi som har erfarenheter från helt andra branscher.

Vi tror på att mångfald och olika erfarenheter ger oss nya insikter kring verksamheten, våra kunder och oss själva.