Just nu går det inte att ringa oss. Driftstörning hos teleleverantör. Felsökning pågår.

Just nu går det inte att ringa oss. Driftstörning hos teleleverantör. Felsökning pågår.

Arbetsplatsen som katalysator - En nulägesrapport från Epicenter och AMF Fastigheter

Den hybrida arbetsmodellen här för att stanna och kontoret har gått från arbetsplats till samlingsplats. Den nya modellen ställer nya krav på kultur och arbetssätt och hur vi arbetar strategiskt med arbetsplatsen. Idag är arbetsplatsen viktigare än någonsin och en fråga som bör ligga högt upp på agendan hos ledningsgrupper i alla typer av bolag. Kontoret är så mycket mer än en fastighet och det är många parametrar, inte minst dess läge och sammanhang, som styr hur väl ett företag lyckas attrahera och behålla rätt kompetens.

MOOD District

Kontoret som strategisk resurs för tillväxt

För ett bolag som växer och rekryterar blir därmed kontoret en av de absolut viktigaste frågorna att driva för att attrahera rätt talanger och behålla sina medarbetare.

Tillsammans med Epicenter har vi sammanställt denna rapport, där vi har samlat insikter från runt 1000 arbetstagare i Stockholmsområdet om hur de ser på arbetsplatsen idag och vilka trender de ser framåt när det kommer till kontoret som strategisk resurs. Vi har också lyssnat och lärt från några av våra hyresgäster som har arbetsplatsen högt upp på sin agenda.

Vi hoppas att denna rapport ger dig en inblick i de frågor du som företagsledare borde driva i relation till kontoret för att du ska kunna bygga och skala ditt bolag tillsammans med ditt team. Trevlig läsning!

Knapp: Ladda ner rapporten

Vi vill att våra kontor ska vara vår usp och vår huvudsakliga arbetsplats och ser det som en del av vårt erbjudande som arbetsgivare. På så sätt lever vi också upp till vår övertygelse att personliga möten har en positiv inverkan på välbefinnande, kultur och resultat

Maria Sonali
Head of Workplace på Epidemic Sound

I rekryterings- och onboardingprocessen fungerar våra kontor som en direkt spegelbild av vårt DNA både som varumärke och arbetsgivare. Det är viktigt oavsett om du jobbar hemifrån eller från kontoret

Jenny Jirtorp
Global Head of HR, H&M Lifestyle Brands

Det fysiska kontoret är en utgångspunkt för vår verksamhet. Vi tror att vi som team på lång sikt, för att behålla vår företagskultur och vår värdegrund, behöver ha en tät kontakt och ses fysiskt. Vi lägger stor vikt vid teamwork och role modelling, vilket vi upplever kräver en kontinuerlig fysisk närvaro

Tua Flythström
Head of Conference & Office på Roschier

Vi har sett och ser fortfarande en positiv effekt på samarbeten mellan olika team tack vare den digitala arbetsplatsen, men vi ser också att det stora kulturarbetet sker på arbetsplatsen mellan kollegor som träffas in real life. Vi vill därför kunna erbjuda alla våra kollegor en inspirerande arbetsplats där de kan mötas för samarbeten i olika kreativa team likväl som för sociala sammanhang - vart de än jobbar någonstans.

Norbert Adamek
Head of Corporate Real Estate på H&M

Rapporten Arbetsplatsen som katalysator är framtagen av Epicenter Stockholm och AMF Fastigheter. Undersökningen har gjorts i en delvis kvalitativ och delvis kvantitativ studie, bland män och kvinnor mellan 30-60 år som arbetar på kontor i Stockholm och Mälardalen i april 2022. Den kvalitativa studien har gjorts i form av djupintervjuer med representanter från H&M, Volvo Cars, Epidemic Sound, NORNORM och Roschier Advokatbyrå.